Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Prawo

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Prawa i Ekonomii

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

9 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo

Absolwent tego kierunku posiada umiejętności interpretacji przepisów prawnych, stosowania zasad logicznego myślenia oraz prawniczych reguł wnioskowania. Dysponuje również zdolnościami retorycznymi, negocjacyjnymi i mediacyjnymi. Potrafi efektywnie identyfikować i rozwiązywać problemy prawne z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa, zachowując zasady odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej.

Umiejętności analizy i interpretacji zjawisk prawnych

Absolwent potrafi obserwować zjawiska prawne, analizować je i interpretować. Wie, jak integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa z różnymi obszarami życia społecznego i gospodarczego, co pozwala na analizę problemów prawnych i poszukiwanie skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Kompetencje językowe

Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się specjalistycznym językiem obcym z zakresu prawa.

Świadomość konieczności dalszego kształcenia

Jest świadomy potrzeby dalszego specjalizowania się w konkretnej dziedzinie prawa oraz permanentnej aktualizacji wiedzy, co jest niezbędne do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przygotowanie do wykonywania zawodów prawniczych

Po ukończeniu studiów, absolwent jest przygotowany do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych. Posiada również odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w podmiotach publicznych i niepublicznych, wymagających ugruntowanej wiedzy prawniczej. Ma dobre przygotowanie do pracy w biznesie.

Możliwości zawodowe

Absolwent może rozpocząć pracę w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może także występować w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, gdzie zalecany jest taki sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021118.95brak danychbrak danychbrak danych
2022135brak danych80106
2023137.33brak danych140121

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl