Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Fizjoterapia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje o kierunku

Wydział

Collegium Medicum

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku fizjoterapia

Celem nauki na kierunku fizjoterapia jest poprawa jakości życia pacjentów/klientów poprzez wzmacnianie ich możliwości ruchowych. Proces ten obejmuje takie działania jak: promocja zdrowia, prewencja, terapia, usprawnianie oraz rehabilitacja. Zakres tych działań dotyczy sytuacji, gdy ruchomość i funkcjonowanie są zagrożone przez starzenie się, urazy, choroby, różnorodne zaburzenia oraz czynniki środowiskowe. Fizjoterapia ma na celu zapewnienie dobrostanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego.

Ogólne cele kształcenia

 • Przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, głównie w zakresie stosowania czynników fizycznych w profilaktyce i leczeniu oraz uzyskanie uprawnień do specjalizacji w fizjoterapii.
 • Zdobywanie umiejętności psychofizycznych do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz sprawności fizycznej, aby prawidłowo demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia.
 • Kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności osób w różnym wieku, które utraciły ją lub mają obniżoną wskutek chorób bądź urazów; wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywanie działań do celów rehabilitacji w ramach zespołów rehabilitacyjnych.
 • Działania prozdrowotne: profilaktyka, kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej.
 • Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej, planowanie i kontrolowanie procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenie badań oraz współpraca w zespołach badawczych.
 • Organizacja i zarządzanie placówkami fizjoterapeutycznymi, szkolenie zawodowe w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych oraz nauczanie przedmiotów zawodowych.
 • Uczenie się i doskonalenie swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania i przetwarzania informacji.
 • Kształtowanie postaw tolerancji dla zachowań wynikających z niepełnosprawności, różnorodnych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności.

Absolwenci kierunku fizjoterapia

Absolwenci kierunku fizjoterapia zdobywają wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • Kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności osób w różnym wieku, które utraciły ją lub mają obniżoną wskutek chorób bądź urazów.
 • Wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania działań do celów rehabilitacji w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

Praca absolwentów

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • placówkach służby zdrowia
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych
 • ośrodkach sportowych
 • centrach odnowy biologicznej
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)

Znajomość języka obcego

Absolwenci znają język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021194.95brak danychbrak danychbrak danych
2022194.2brak danych5050
20231101.1brak danych7070

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl