Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Fizjoterapia

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk O Zdrowiu

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Fizjoterapia jako kierunek studiów

Fizjoterapia to istotna dziedzina nauk medycznych i zdrowotnych, zajmująca się leczeniem oraz terapią za pomocą naturalnych metod i środków, takich jak różne rodzaje energii fizycznej obecnej w otoczeniu człowieka.

Rola fizjoterapeuty

Fizjoterapeuta to profesjonalista medyczny, posiadający kompetencje i kwalifikacje do świadczenia usług zdrowotnych. W swojej pracy wykorzystuje ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne, aby maksymalizować zdolności ruchowe i funkcjonalne pacjentów. Absolwent kierunku fizjoterapia będzie posiadał umiejętności w zakresie:

 • Badania
 • Oceny
 • Diagnostyki funkcjonalnej
 • Programowania postępowania fizjoterapeutycznego

Interdyscyplinarność fizjoterapii

Fizjoterapia jest interdyscyplinarna, co pozwala fizjoterapeutom pracować w różnych sektorach medycyny, rekreacji i sportu, takich jak:

 • Oddziały szpitalne (neurologia, ortopedia, kardiologia, reumatologia, pulmonologia)
 • Przychodnie (Działy Rehabilitacji ambulatoryjnej)
 • Sanatoria i uzdrowiska
 • Domy Pomocy Społecznej (geriatria)
 • Korektywa (gimnastyka korekcyjna, hydrokinezyterapia)
 • Rehabilitacja dziecięca (pediatria)
 • Rekreacja (siłownie, kluby fitness)
 • Sport (odnowa biologiczna, sport osób z niepełnosprawnościami)

Umiejętności absolwenta

Absolwent fizjoterapii posiądzie wiedzę i umiejętności w obszarach:

 • Kinezyterapii (ćwiczenia lecznicze, usprawnianie ruchowe)
 • Fizykoterapii (oddziaływanie czynników fizykalnych)
 • Masażu

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest kluczowym elementem edukacji fizjoterapeutów. Studenci uczestniczą w rzeczywistych warunkach pracy, pod ścisłym nadzorem opiekuna praktyki. Po pierwszym roku studiów przewidziana jest praktyka asystencka trwająca 150 godzin dydaktycznych (3 tygodnie). Praktyki odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanego fizjoterapeuty, gdzie studenci asystują i obserwują pracę, a w uzasadnionych przypadkach wykonują czynności zawodowe. W miarę postępu nauki, czas praktyk zawodowych jest wydłużany, a studenci biorą udział w ćwiczeniach klinicznych, wykonując zadania przy pacjencie pod nadzorem nauczyciela akademickiego.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2017179brak danychbrak danychbrak danych
2018185brak danychbrak danychbrak danych
2019165brak danychbrak danychbrak danych
2020190brak danychbrak danychbrak danych
202127536090brak danych
202226346092brak danych
2023160brak danych10091

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl