Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prawo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Opis kierunku

Praworządność jest Twoją pasją. Marzysz o sprawiedliwym świecie, w którym panuje porządek. Jesteś gotów walczyć o to, mimo że zdajesz sobie sprawę, iż jest to długi i trudny proces. Nie potrafisz żyć inaczej – musisz trzymać się jasnych paragrafów, artykułów i zasad. Rozumiesz, że nie dla wszystkich są one oczywiste, dlatego chcesz poświęcić się ich interpretacji, tłumaczeniu i wykorzystywaniu dla dobra innych. Jesteś ambitny, lubisz wyzwania i walkę na argumenty. Zanim jednak zaczniesz działać w imię prawa, musisz poznać wiele zagadnień, kodeksów i paragrafów, a studia prawnicze zdecydowanie Ci w tym pomogą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, sprawdź to w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku prawo:

 • Zna genezę i ewolucję myśli prawniczej, instytucji prawnych oraz regulacji.
 • Posiada wiedzę na temat krajowych i ponadnarodowych źródeł prawa oraz zasad poszczególnych gałęzi prawa.
 • Zna treść przepisów niezbędnych w pracy prawnika, zasady stosowania prawa oraz metody interpretacji przepisów.
 • Jest świadomy roli i statusu prawnego uczestników procesów decyzyjnych.
 • Posiada wiedzę o różnych strukturach społecznych i instytucjach, takich jak państwo, organy władzy centralnej, administracja rządowa i samorządowa, organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty występujące w obrocie prawnym, rodzina itp.
 • Zna zasady i reguły pozaprawne mające wpływ na zachowanie prawnika.
 • Potrafi prawidłowo rozwiązywać złożone i nietypowe problemy pojawiające się w pracy prawnika.
 • Odpowiednio dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia pracy prawnika, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.
 • Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami prawnymi.
 • Potrafi komunikować się przy pomocy języka prawniczego oraz posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2+.
 • Potrafi współdziałać z innymi osobami, w szczególności kierować nimi.
 • Jest przygotowany do wypełniania społecznych zadań prawnika w różnych dziedzinach życia.

Co po studiach?

Prawo otwiera wiele drzwi. Z wykształceniem prawniczym możesz pracować w:

 • Sądach
 • Prokuraturach
 • Kancelariach

Możliwe zawody to:

 • Sędzia
 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Notariusz
 • Prokurator
 • Referendarz sądowy
 • Komornik sądowy
 • Kurator sądowy

Wiedza prawnicza przydaje się także w organach administracji publicznej, instytucjach prywatnych oraz dużych, międzynarodowych firmach. Możesz również rozważyć własną praktykę lub karierę naukową.

Możliwości w trakcie studiów

 • Rozwijanie zainteresowań w licznych studenckich kołach naukowych (m.in. Prawników, Doktryn Politycznych i Prawnych, Prawa Gospodarczego, Mediacji i Negocjacji, Prawa Parlamentarnego, Prawa Podatkowego)
 • Działalność w organizacjach studenckich, np. Samorządzie Studentów czy Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Lublin
 • Uczestnictwo w programach wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST)
 • Wyjazdy studyjne do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji
 • Bogata oferta praktyk i staży studenckich w instytucjach publicznych
 • Możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20221250brak danych248266
20231205brak danych300365

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl