Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Celem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Celem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu jest zapewnienie absolwentom wysokiego poziomu kultury prawniczej oraz zasobu podstawowych pojęć z różnych dziedzin prawa. Dzięki temu będą oni mogli swobodnie korzystać z norm prawnych jako narzędzi regulacji stosunków społecznych, niezależnie od tempa zmiany przepisów.

Solidne podstawy teoretyczne

Aby osiągnąć ten cel, studia opierają się na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno-prawnych i obejmują fundamentalne działy prawa, takie jak:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne

Ponadto, program studiów zawiera liczne szczegółowe dyscypliny prawa, takie jak:

 • prawo handlowe
 • prawo bankowe
 • prawo wekslowe i czekowe
 • kryminologia
 • wiktymologia
 • kryminalistyka
 • prawo międzynarodowe publiczne i prywatne
 • prawo morskie
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeniowe

Dlaczego warto studiować prawo na UMK?

Stabilna obsada kadrowa gwarantująca realizację spójnej koncepcji kształcenia – I miejsce w kraju pod względem siły kadry w ważnych rankingach ogólnopolskich.

Kierunek posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prężny studencki ruch naukowy (32 koła naukowe) organizujący corocznie kilka konferencji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, oraz wydający dwa studenckie czasopisma naukowe w wersji elektronicznej.

Systematycznie wzrastająca liczba zewnętrznych środków pozyskiwanych na prowadzenie badań naukowych w ramach grantów międzynarodowych (Horyzont 2020, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) oraz krajowych (Narodowe Centrum Nauki).

Nowatorski program studiów

Program studiów obejmuje zarówno przedmioty obligatoryjne, takie jak prawo konstytucyjne, karne czy cywilne, jak i liczne przedmioty specjalizacyjne, umożliwiające przyszłe doskonalenie się w takich dziedzinach jak:

 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo morskie
 • prawo medyczne
 • prawo zamówień publicznych
 • ochrona danych osobowych

Zróżnicowany program kształcenia

Program kształcenia jest zróżnicowany pod względem treści i dostosowany do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, optymalnie zbilansowany pod względem aspektów teoretycznych i praktycznych.

Możliwości międzynarodowe

Studenci mają możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów WPiA.

Bogata oferta dydaktyczna

Bogata oferta dydaktyczna w języku angielskim w ramach Comparative Law School.

Nowoczesna infrastruktura

Kształcenie odbywa się w bardzo dobrej infrastrukturze dydaktycznej przy nowoczesnym wyposażeniu sal i pracowni. Studenci mają łatwy i dogodny dostęp do zasobów biblioteki wydziałowej oraz Biblioteki Głównej UMK.

Ścieżki kariery absolwentów

Absolwenci prawa UMK pracują m.in. jako:

 • sędziowie
 • prokuratorzy
 • adwokaci
 • radcowie prawni
 • notariusze

Ponadto, znajdują zatrudnienie jako eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych, a także jako specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2020167brak danychbrak danychbrak danych
2022168.7brak danychbrak danychbrak danych
2022262.5brak danychbrak danychbrak danych
2022360.4brak danychbrak danychbrak danych
2023145.3brak danych250255

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl