Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Opolski

Fizjoterapia

Uniwersytet Opolski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk o Zdrowiu

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Celem kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia

Celem edukacji na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, wykorzystując czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz leczeniu. Absolwenci zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Wysoki poziom kształcenia

Doświadczeni pracownicy naukowi z tytułami profesorów i doktorów, dydaktycy z dużym doświadczeniem zawodowym oraz doskonale wyposażona baza dydaktyczna, w tym specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna, zapewniają wysoki poziom nauczania oraz komfortowe warunki kształcenia. Oprócz teoretycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i społecznych, absolwenci zdobywają praktyczne umiejętności w takich dziedzinach jak kinezyterapia, fizykoterapia, różne formy masażu i terapii manualnej. Ponadto uczą się komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia.

Możliwości rozwoju naukowego

Studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i zainteresowań w ramach Studenckich Kół Naukowych. Na kierunku fizjoterapia funkcjonują prężnie działające koła naukowe, gdzie studenci mogą rozwijać swoją twórczość naukową, prezentować prace na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikować wyniki badań w recenzowanych czasopismach naukowych.

Przygotowanie do zawodu

Absolwenci kierunku fizjoterapia będą przygotowani do profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej. Zdobywają wiedzę niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi. Zyskują umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów obejmują również diagnostykę funkcjonalną oraz prowadzenie badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku fizjoterapia mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • Placówkach służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, gabinety rehabilitacyjne)
  • Sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
  • Zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej
  • Gabinetach odnowy biologicznej
  • Placówkach sportowo-rekreacyjnych (kluby sportowe, siłownie, kluby fitness)
  • Ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły)
  • Jako przedstawiciele handlowi lub medyczni w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny
  • Samozatrudnienie
  • Instytucjach naukowo-badawczych oraz administracji państwowej i samorządowej

Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz być sprawni fizycznie, aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021126.75brak danychbrak danychbrak danych
2022131brak danychbrak danych111
2023131.75brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl