Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Opolski

Prawo

Uniwersytet Opolski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego jest jednym z najmłodszych i najszybciej rozwijających się w Polsce. Kadrę dydaktyczną tworzy zespół zaangażowanych pracowników, w tym teoretyków i praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, urzędników państwowych), którzy nie tylko przekazują aktualną wiedzę prawniczą, ale także zaszczepiają w studentach troskę o dobro wspólne.

Wsparcie naukowo-dydaktyczne

Pracę naukowo-dydaktyczną wspierają:

 • Biblioteka wydziałowa
 • Nowoczesne laboratorium kryminalistyczne
 • Sala rozpraw
 • Klinika Prawa, która udziela porad prawnych mieszkańcom

Misja wydziału

Misją wydziału jest:

 • Kształcenie do służby publicznej w państwie prawa
 • Pogłębianie i upowszechnianie wizji człowieka i świata w kontekście współczesnych wyzwań
 • Dbałość o wysoki poziom kształcenia akademickiego i badań naukowych
 • Rozwijanie inicjatyw wzmacniających więzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi

Program studiów

Opracowaliśmy autorski program studiów, który obejmuje:

 • Treści podstawowe
 • Treści kierunkowe
 • Treści specjalistyczne
 • Treści interdyscyplinarne

Student ma możliwość samodzielnego kształtowania swojego programu nauczania, wybierając przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W ramach modułu specjalizacji prawniczej można wybierać przedmioty takie jak:

 • Prawo energetyczne
 • Prawo obrotu elektronicznego
 • Informatyka prawnicza
 • Prawo komunikacyjne
 • Prawo antydyskryminacyjne
 • Prawo medyczne
 • Prawo nowych technologii
 • Kryminalistyka

Nauczanie praktyczne

W ramach modułu umiejętności prawniczych studenci mogą doskonalić swoje umiejętności w przedmiotach takich jak:

 • Negocjacje w prawie
 • Public relations w zawodach prawniczych
 • Redagowanie pism (karnych, cywilnych, administracyjnych)
 • Moot Court (symulacje rozpraw sądowych)

Klinika Prawa

Jesteśmy jedynym wydziałem w Polsce, który kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy z klientem poprzez udział w obowiązkowych zajęciach z Kliniki Prawa, gdzie studenci udzielają porad prawnych pod opieką doświadczonych pracowników.

Zaangażowanie studentów

Studenci są często zaangażowani w działalność naukową i dydaktyczną, za co są wielokrotnie nagradzani przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Angażują się również w inicjatywy służące mieszkańcom regionu, takie jak:

 • Organizacja Opolskiego Festiwalu Nauki
 • Prelekcje dla uczniów szkół średnich
 • Certyfikowane warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i umiejętności miękkie

Praktyki i staże

Studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w różnych instytucjach publicznych, takich jak:

 • Sądy
 • Prokuratury
 • Kancelarie prawne
 • Organy administracji rządowej i samorządowej
 • Organizacje pozarządowe
 • Parlament Europejski
 • Komisja Europejska
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Współpraca z instytucjami

Wydział Prawa i Administracji ma podpisane umowy o współpracy z wieloma instytucjami, w tym:

 • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Prokuratura Krajowa
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
 • Rzecznik Finansowy
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów prawniczych uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie prawa i jest uprawniony do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji prawniczych. Studia przygotowują do pracy w:

 • Organach wymiaru sprawiedliwości
 • Organach ścigania
 • Obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych
 • Urzędach administracji rządowej i samorządowej

Sukcesy absolwentów

W 2021 roku absolwenci WPiA UO osiągnęli najlepsze wyniki w historii wydziału na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. Zdawalność wyniosła 71,11%, co dało UO czwarte miejsce w kraju.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego to doskonały wybór dla tych, którzy chcą zdobyć wszechstronne wykształcenie prawnicze oraz praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie prawnika.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021153.9brak danychbrak danychbrak danych
2022142.3brak danychbrak danych132
2023145.1brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl