Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prawo

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informacje o kierunku

Wydział

Instytut Prawa i Ekonomii

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, obejmującą nauki prawne, ekonomię, finanse oraz nauki o polityce i administracji. W trakcie studiów zdobył zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne charakterystyczne dla nauk prawnych. Wyróżnia się prawidłowym postrzeganiem, identyfikowaniem oraz propagowaniem zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej. Jest przygotowany do pracy w organach państwa, administracji publicznej, kancelariach prawniczych oraz przedsiębiorstwach, na stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej i zdolności do oceny uniwersalnych wartości moralnych.

Umiejętności i kompetencje

Absolwent zdobył profesjonalny warsztat prawniczy, w tym szczególnie poszerzone umiejętności urzędnicze, umiejętność logicznego rozumowania oraz wykładni prawniczej. Potrafi identyfikować problemy prawne i skutecznie je rozwiązywać, korzystając z doktryny, orzecznictwa oraz zasad odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej.

Umiejętności interpersonalne

Posiada kompetencje w zakresie kierowania zespołami i pracy w grupie. Potrafi komunikować się i współpracować w społeczeństwie oraz tworzyć relacje z otoczeniem poza prawnym. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia, uczestnictwa w życiu społecznym oraz współpracy w międzynarodowym środowisku. Dba o poziom kultury prawnej w otoczeniu społecznym oraz w procesach gospodarczych, uczestnicząc w nich jako podmiot prywatny, urzędnik lub zawodowy pełnomocnik.

Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na aplikację sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą. Jest przygotowany do pracy we wszystkich instytucjach wymagających wiedzy prawniczej, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ma także dobre przygotowanie do pracy w biznesie, szczególnie w doradztwie i obsłudze biznesu. Ponadto, może pełnić funkcje radnego samorządu, ławnika sądowego i mediatora społecznego.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz podejmowania studiów podyplomowych w wielu specjalistycznych dziedzinach, co pozwala im funkcjonować jako biegli specjaliści, audytorzy i doradcy.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021192.5brak danychbrak danychbrak danych
20221140brak danychbrak danychbrak danych
20231144.5brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl