Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Rzeszowski

Fizjoterapia

Uniwersytet Rzeszowski

Informacje o kierunku

Wydział

Kolegium Nauk Medycznych

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Opis kierunku

Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim są dostępne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra, który uprawnia do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Po jego zdaniu absolwent uzyskuje pełne prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Zajęcia są realizowane zgodnie ze standardami kształcenia w 7 blokach:

 • Biomedyczne podstawy fizjoterapii
 • Nauki ogólne
 • Podstawy fizjoterapii
 • Fizjoterapia kliniczna
 • Metodologia badań naukowych
 • Praktyki fizjoterapeutyczne
 • Oferta autorska uczelni

Studenci mają możliwość nauki w specjalistycznych pracowniach i jednostkach klinicznych. Praktyczne zajęcia rozpoczynają się już od drugiego roku studiów, co umożliwia kontakt z pacjentami i naukę przez doświadczenie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. Jest przygotowany do pracy w zakresie:

 • Diagnozowania fizjoterapeutycznego z użyciem specjalistycznego sprzętu
 • Doboru i wykonywania testów funkcjonalnych
 • Planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych
 • Obsługi urządzeń w gabinetach fizykoterapeutycznych
 • Wykonywania zabiegów z użyciem czynników naturalnych w profilaktyce fizjoterapeutycznej
 • Współpracy w zespołach fizjoterapeutycznych
 • Doboru wyrobów medycznych
 • Treningu medycznego
 • Prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej
 • Planowania i prowadzenia badań naukowych

Dzięki praktycznym zajęciom w publicznych i prywatnych ośrodkach rehabilitacji oraz na szpitalnych oddziałach klinicznych, absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do pracy w różnych instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych. Jest także przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich, podyplomowych oraz specjalistycznych kursach zawodowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Rzeszowskiego może znaleźć zatrudnienie w:

 • Publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, pracowniach i zakładach fizjoterapii, sanatoriach, gabinetach fizjoterapii)
 • Podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej)
 • Domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości
 • Ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych
 • Zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej
 • Przychodniach i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej
 • Ośrodkach i klubach sportowych
 • Prowadzeniu własnej praktyki fizjoterapeutycznej
 • Zakładach i punktach sprzedaży wyrobów medycznych

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20211146brak danychbrak danychbrak danych
20231164105110brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl