Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Rzeszowski

Prawo

Uniwersytet Rzeszowski

Informacje o kierunku

Wydział

Kolegium Nauk Społecznych

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Opis kierunku

Jednolite studia magisterskie, dostępne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, oferują kompleksowy program edukacyjny. Na początku studenci realizują treści podstawowe i ogólne, a następnie wybierają przedmioty fakultatywne zgodnie z harmonogramem studiów. Program nauczania został zaprojektowany tak, aby dostosować się do potrzeb rynku pracy, kładąc nacisk na rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów oferuje bogaty wybór przedmiotów fakultatywnych w ramach specjalistycznych paneli:

  • Panel lotniczy
  • Panel aplikacyjny
  • Panel pism procesowych

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą prawniczą, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryny polityczno-prawne. Absolwenci uczą się rozumienia i interpretacji tekstów prawnych, a także zdobywają umiejętności w zakresie języka obcego na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistycznego języka obcego. Studia przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji prawniczych oraz pełnienia funkcji w instytucjach publicznych i niepublicznych wymagających wiedzy prawniczej. Absolwenci posiadają także umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz podejmowania decyzji prawnych. Są przygotowani do kontynuowania nauki w szkole doktorskiej oraz do dalszej specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w instytucjach lub organizacjach, które wymagają posiadania wiedzy prawniczej.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021137brak danychbrak danychbrak danych
2022136brak danych250229
2023143223250brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl