Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

Prawo

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek nietechniczny na Wydziale Prawa i Administracji

Studiując kierunek PRAWO, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Nauk prawnych, obejmujących podstawowe gałęzie prawa: cywilne, administracyjne, karne.
  • Funkcjonowania systemu prawnego w życiu społecznym, struktur i funkcji państwa, procesów stanowienia i stosowania prawa w Polsce i na świecie.
  • Zasad dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, analizy stanu faktycznego i kwalifikacji prawnej z właściwym argumentowaniem prawnym zajętego stanowiska.

Uniwersytet Radomski zapewnia:

  • Odbycie praktyk zawodowych, które umożliwią zdobycie rzetelnej i przydatnej wiedzy. Połączenie teorii z praktyką przygotuje Cię do wyzwań współczesnego, zmiennego rynku pracy.
  • Szerokie możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne do uczelni w krajach takich jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Włochy.
  • Studia pod opieką doświadczonej kadry dydaktycznej, w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwijania zainteresowań w ramach Kół Naukowych, zespołów badawczych oraz udział w ciekawych inicjatywach we współpracy z innymi uczelniami z Polski i zagranicy.

Jako absolwent

Będziesz mogła/mógł zostać sędzią, prokuratorem, komornikiem, adwokatem czy radcą prawnym. Znajdziesz zatrudnienie w sądach, prokuraturze, kancelariach adwokackich, notarialnych i radcowskich, organach ścigania, administracji rządowej i samorządowej oraz organach Unii Europejskiej.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
202110brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl