Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Warszawski

Psychologia

Uniwersytet Warszawski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Psychologii

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia na kierunku Psychologia

Studia na kierunku Psychologia oferują uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Program studiów umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, dostosowując się do wymagań rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne, które rozwijają otwartość na różne idee oraz uczą poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów

Program studiów na kierunku Psychologia cechuje się elastycznością, co pozwala studentom na kształtowanie własnego grafiku zajęć oraz profilu kształcenia. Umożliwia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz wybór zajęć nieobowiązkowych z różnych obszarów psychologii.

Lista specjalizacji

Specjalizacje to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do pracy zawodowej. Dostępne specjalizacje to:

Na studiach w języku polskim:

 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Social Research Specialization

Na studiach w języku angielskim:

 • Clinical Psychology — path Psychotherapy
 • Clinical Psychology — path Neuropsychology and Neuroscience
 • Business Psychology
 • Social Research Specialization

Nabór na specjalizacje odbywa się pod koniec III roku studiów. Większość specjalizacji ma ograniczony limit studentów, co oznacza, że zakwalifikowanie się zależy od najlepszych średnich ocen. Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie.

Cele studiów

Celem studiów na kierunku Psychologia jest przygotowanie absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, z perspektywy intrapsychicznej i interpersonalnej. Program dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy zarówno w obszarze badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych.

Efekty kształcenia

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka oraz uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych. Ponadto nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, uczą się planowania badań empirycznych oraz analizy i interpretacji wyników. Ważnym celem jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami.

Kompetencje absolwentów

Absolwenci kierunku Psychologia otrzymują tytuł psychologa, co pozwala na podjęcie pracy w różnych placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Wiedza

 • Znajomość specyfiki języka naukowego psychologii
 • Pogłębiona wiedza na temat metod i pojęć stosowanych w psychologii
 • Znajomość historii rozwoju myśli psychologicznej
 • Rozumienie pojęcia metody naukowej w kontekście psychologii
 • Znajomość metod statystycznych w badaniach psychologicznych
 • Pogłębiona wiedza z zakresu biologicznych podstaw zachowania
 • Charakterystyka rozwoju człowieka w różnych fazach życia
 • Wiedza na temat funkcjonowania poznawczego oraz afektywnego człowieka
 • Znajomość mechanizmów funkcjonowania człowieka w kontekście społecznym
 • Identyfikacja objawów zaburzeń psychicznych

Umiejętności

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z innymi osobami
 • Planowanie postępowania diagnostycznego
 • Pogłębione umiejętności badawcze
 • Ocena etycznego aspektu działań zawodowych

Kompetencje społeczne

 • Świadomość różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi
 • Wykorzystanie wiedzy do działań innowacyjnych i przedsiębiorczych
 • Zastosowanie wiedzy psychologicznej w działaniach na rzecz innych ludzi
 • Praca w zespole
 • Inicjowanie i prowadzenie dyskusji
 • Konieczność ciągłego uczenia się i aktualizacji wiedzy

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2019174.48brak danychbrak danychbrak danych
2021177.25brak danychbrak danychbrak danych
2022177.7brak danychbrak danychbrak danych
2022287brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl