Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Warszawski

Psychologia (Psychology)

Uniwersytet Warszawski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Psychologii

Stopień

jednolite magisterskie

Język

en

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia na kierunku psychologia

Studia na kierunku Psychologia koncentrują się na uniwersalnym wykształceniu zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Program studiów umożliwia zdobycie wielu praktycznych umiejętności, co sprawia, że jest dostosowany do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne, które rozwijają otwartość na różne idee oraz uczą poszukiwania i uwzględniania różnorodnych argumentów.

Program studiów

Program studiów na kierunku Psychologia charakteryzuje się dużą elastycznością, co oznacza, że studenci mogą w określonych granicach kształtować swój własny grafik zajęć oraz profil kształcenia. System swobodnej rejestracji na zajęcia oraz wybór zajęć nieobowiązkowych z różnych obszarów psychologii umożliwia indywidualne dostosowanie programu.

Lista specjalizacji

Specjalizacje to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Oferujemy następujące specjalizacje:

Na studiach w języku polskim:

 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Social Research Specialization

Na studiach w języku angielskim:

 • Clinical psychology — path Psychotherapy
 • Clinical psychology — path Neuropsychology and neuroscience
 • Business Psychology
 • Social Research Specialization

Nabór na specjalizacje odbywa się pod koniec III roku studiów. Większość specjalizacji ma ograniczony limit studentów, więc kwalifikują się studenci z najlepszymi średnimi ocenami. Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie.

Ważne informacje

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7. Zajęcia trwają od 8:30 do 21:00. Dla studentów pracujących, po godzinie 16:00 dublowane są wszystkie zajęcia obowiązkowe oraz większość zajęć nieobowiązkowych. Poza początkowymi ograniczeniami w zapisach, wszystkie grupy są dostępne dla wszystkich studentów niezależnie od trybu studiowania (stacjonarne/niestacjonarne). Na miejscu dostępne są biblioteka i czytelnia oraz dwie pracownie komputerowe.

Cele studiów

Celem studiów na kierunku Psychologia jest przygotowanie absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, zarówno z perspektywy intrapsychicznej, jak i interpersonalnej. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy zarówno w obszarze badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych.

Umiejętności zdobywane przez studentów

W trakcie studiów studenci zdobywają:

 • Gruntowną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka
 • Umiejętności w zakresie nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych
 • Praktyczne umiejętności psychologiczne i interpersonalne
 • Umiejętności planowania badań empirycznych oraz analizy, interpretacji i prezentacji wyników
 • Umiejętności krytycznego myślenia oraz refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami
 • Zdolności do ciągłego doskonalenia wiedzy i kompetencji profesjonalnych

Ponadto, ważnym zadaniem jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Możliwości zawodowe

Absolwenci kierunku Psychologia otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2019159.89brak danychbrak danychbrak danych
2022158.45brak danychbrak danychbrak danych
2023179.25brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl