Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Wrocławski

Psychologia

Uniwersytet Wrocławski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Psychologia: poznaj mechanizmy ludzkiego zachowania i psychiki

Psychologia pomoże Ci zrozumieć mechanizmy i prawa rządzące zachowaniami człowieka oraz jego psychiką.

Elastyczny program studiów

Program studiów jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i predyspozycji. Będziesz mieć możliwość sprawdzenia się w wybranych przez siebie dziedzinach psychologii stosowanej, takich jak:

  • psychologia sądowa
  • psychologia wychowawcza
  • psychologia kliniczna
  • psychopatologia dzieci i młodzieży
  • psychologia zarządzania
  • psychologia społeczna

Oprócz solidnego przygotowania teoretycznego, zdobędziesz doświadczenie praktyczne dzięki realizacji projektów badawczych oraz współpracy z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego lub Pracownią HR działającymi przy Instytucie. Poszerzysz swoją wiedzę również o wiadomości z innych dyscyplin oraz nauczysz się twórczo i krytycznie myśleć.

Specjalności

  • psychologia kliniczna i zdrowia
  • psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży
  • psychologia biznesu i organizacji

Uruchomienie specjalności jest uzależnione od wymaganej liczebności osób nią zainteresowanych. O liczebności grup decydują bezpośrednio instytuty.

Co po studiach

Pracę znajdziesz zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym jako diagnosta, terapeuta, doradca, trener lub ekspert. Dzięki znajomości problemów psychospołecznych jednostkowych i grupowych, możesz w przyszłości pracować w organizacjach gospodarczych i instytucjach użyteczności publicznej, np. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, placówkach służby zdrowia, a także w wojsku, policji i sądownictwie.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20211195brak danychbrak danychbrak danych
20221203brak danychbrak danychbrak danych
20231208brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl