Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Warszawski Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Medyczny

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia na kierunku fizjoterapia

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku fizjoterapia są przeznaczone dla osób zainteresowanych naukami medycznymi, ceniących bliski kontakt z ludźmi, empatycznych, życzliwych, sprawnych fizycznie i odpornych emocjonalnie. Nauka ma praktyczny charakter i umożliwia pracę w zespołach złożonych z przedstawicieli różnych dyscyplin medycznych.

Zakres wiedzy i umiejętności

Podczas studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Kształtowania, utrzymywania i przywracania sprawności i wydolności, utraconych lub obniżonych na skutek chorób lub urazów
 • Teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii
 • Wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej

Program studiów

W programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia zajęcia są podzielone na następujące grupy:

 • Biomedyczne podstawy fizjoterapii
 • Nauki ogólne
 • Podstawy fizjoterapii
 • Fizjoterapia kliniczna
 • Metodologia badań naukowych
 • Praktyki fizjoterapeutyczne

Po studiach

Absolwent kierunku fizjoterapia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub w ramach kształcenia podyplomowego, szkoleń specjalizacyjnych, kursów i szkoleń.

Przygotowanie zawodowe

Absolwent jednolitych studiów magisterskich uzyskuje przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Absolwent posiada również uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Kompetencje absolwenta

Absolwent uzyskuje wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do:

 • Wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej
 • Planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej
 • Prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych
 • Kierowania zespołem terapeutycznym
 • Organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną
 • Szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych

Miejsca pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • Publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
 • Ośrodkach dla osób niepełnosprawnych
 • Specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych
 • Uzdrowiskach, zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych
 • Hospicjach i domach opieki
 • Poradniach i zakładach pracy chronionej
 • Ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich
 • Gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa Wellness
 • Jednostkach badawczych
 • Szkolnictwie wyższym
 • Jednostkach administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20171199.2465130brak danych
20181188491150brak danych
20191191.2529150brak danych
20201206.2496150brak danych
20211207.2607150brak danych
20221202.8498150brak danych
20231206539150brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl