Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Informatyka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Stopień

inżynierskie

Język

pl

Czas trwania

7 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Wiedza i umiejętności absolwenta informatyki

Absolwent informatyki posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w obszarach:

 • Matematyki, w tym algebry, analizy matematycznej, teorii prawdopodobieństwa oraz elementów matematyki dyskretnej,
 • Fizyki, która obejmuje mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego,
 • Podstaw algorytmiki, włączając w to struktury danych i złożoność obliczeniową,
 • Teoretycznych podstaw budowy systemów informatycznych oraz wybranych narzędzi,
 • Programowania, z naciskiem na znajomość języków programowania i techniki programowania,
 • Inżynierii oprogramowania, skupiającej się na projektowaniu i testowaniu systemów,
 • Technik implementacyjnych w zakresie oprogramowania, w tym systemów baz danych, aplikacji sieciowych i interfejsów użytkownika,
 • Systemów operacyjnych i sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem administracji i bezpieczeństwa,
 • Architektury komputerowej i cyklu życia systemów komputerowych,
 • Zastosowań inżynierskich metod obliczeniowych i sztucznej inteligencji,
 • Funkcjonowania elementów elektronicznych i projektowania układów cyfrowych,
 • Systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych,
 • Analizy wymagań, walidacji oprogramowania, zarządzania projektami i wdrażania systemów informatycznych,
 • Ochrony własności intelektualnej i zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Studenci tego kierunku mają możliwość dalszego kształcenia na specjalności Wytwarzanie oprogramowania.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20151918brak danychbrak danychbrak danych
20161912brak danychbrak danychbrak danych
20181936brak danychbrak danychbrak danych
20201972brak danychbrak danychbrak danych
20211890brak danychbrak danychbrak danych
20212840brak danychbrak danychbrak danych
20213842brak danychbrak danychbrak danych
20221920brak danych250224
20222900brak danych250224
20231911brak danychbrak danychbrak danych
20232900brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 47 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Zobacz pozostałe (39)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl