Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Akademia Pomorska

Instytut Filologii

Filologia Rosyjska

Uczelnia: Akademia Pomorska

Wydział: Instytut Filologii

Stopień: licencjackie

Język: pl

Czas trwania: 6 semestrów

Forma: stacjonarne

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek