Buy Me A Coffee
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Katedra Sztuki Muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uczelnia: Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Wydział: Katedra Sztuki Muzycznej

Stopień: licencjackie

Język: pl

Czas trwania: 6 semestrów

Forma: stacjonarne

Tagi: nieprzydzielone

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek