Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informatyka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stopień

inżynierskie

Język

pl

Czas trwania

7 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia I stopnia inżynierskie na kierunku informatyka w UJK w Kielcach

Studia inżynierskie na kierunku informatyka w UJK w Kielcach są realizowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Celem tych studiów jest przygotowanie absolwenta z wszechstronną wiedzą i umiejętnościami.

Kluczowe umiejętności i wiedza

 • Budowa i programowanie systemów informatycznych
 • Projektowanie, implementacja i zarządzanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi
 • Znajomość zagadnień fizyki opartych na podstawach matematyczno-przyrodniczych
 • Zastosowanie informatyki w naukach fizycznych do modelowania, symulowania i wizualizacji procesów
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej
 • Rozwiązywanie problemów zawodowych i praca zespołowa
 • Korzystanie z literatury naukowej i baz informatycznych
 • Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 oraz specjalistycznym językiem z zakresu fizyki i informatyki

Przygotowanie zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i pielęgnacją narzędzi oraz systemów informatycznych. Posiada również kompetencje do pracy w innych firmach i organizacjach wykorzystujących te systemy.

Kompetencje absolwenta

 • Projektowanie sieci informatycznych i teleinformatycznych
 • Administrowanie systemami informatycznymi i bazami danych
 • Programowanie
 • Konsulting w firmach doradczych w zakresie informatyki

Zastosowanie narzędzi informatycznych

Absolwent jest przygotowany do modelowania, symulowania i wizualizacji procesów fizycznych oraz pracy w laboratoriach i jednostkach naukowych. Posiada umiejętności analizy danych, programowania urządzeń i zarządzania dużymi bazami danych.

Innowacyjne metody informatyczne

Absolwent jest przygotowany do stosowania i rozwijania niestandardowych metod informatycznych w organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym, takich jak laboratoria, działy B+R i mikroprzedsiębiorstwa.

Kontynuacja kształcenia

Instytut Fizyki UJK oferuje absolwentom kierunku informatyka możliwość kontynuacji kształcenia na trzysemestralnych studiach II stopnia na kierunku fizyka.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021131.5brak danychbrak danychbrak danych
2022133.3brak danych7263
2023141.6brak danych7249

Ten kierunek znajdziesz również na 47 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Zobacz pozostałe (39)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl