Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Opolski

Informatyka

Uniwersytet Opolski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stopień

inżynierskie

Język

pl

Czas trwania

7 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Specjalistyczne studia informatyczne

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, które informatyk napotka w swojej przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student efektywnie wykorzystuje czas studiów, zdobywając rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności, co zapewnia mu pewny start w życiu zawodowym. Wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria w maksymalnym stopniu – mniej niż połowa zajęć odbywa się poza nimi.

Rodzaj i tryb studiów

Studia informatyczne są magisterskimi studiami dwustopniowymi prowadzonymi w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Specjalności na studiach pierwszego stopnia

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) odbywa się w następujących specjalnościach:

  • Bazy danych
  • Sieci i systemy komputerowe
  • Systemy multimedialne i mobilne
  • Grafika komputerowa

Student wybiera specjalność po pierwszym semestrze studiów.

Specjalności na studiach drugiego stopnia

Kształcenie na studiach drugiego stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) odbywa się w dwóch specjalnościach:

  • Inżynieria internetowa
  • Statystyka obliczeniowa

Na studiach dwuletnich student wybiera specjalność po pierwszym semestrze, natomiast na studiach 1,5-rocznych – podczas rekrutacji.

Bazy danych

Bazy danych są kluczowym elementem większości komercyjnych aplikacji. Studenci tej specjalności, łącząc wiedzę z technologii internetowych i efektywnych języków programowania, są przygotowani do pracy jako projektanci baz danych, administratorzy baz danych oraz programiści.

Grafika komputerowa

Studenci specjalności Grafika komputerowa skupiają się na tworzeniu profesjonalnych interfejsów programów, projektowaniu poprawnych witryn WWW z wykorzystaniem technik grafiki 2D i 3D, wizualizacji skomplikowanych scen oraz grafiki naukowej i biznesowej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się tworzeniem systemów informacyjnych, gier komputerowych, firmach reklamowych oraz firmach zajmujących się nowoczesnymi technikami wizualizacji informacji.

Inżynieria internetowa

Inżynieria internetowa obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowania i administrowania sieciami komputerowymi, projektowania i tworzenia stron WWW oraz aplikacji internetowych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako administratorzy sieci komputerowych, projektanci stron WWW oraz programiści aplikacji internetowych.

Statystyka obliczeniowa

Statystyka obliczeniowa łączy wiedzę z zakresu metod obliczeniowych, statystyki i informatyki. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako projektanci zaawansowanych modeli matematycznych w instytucjach finansowych, instytutach badawczych, szkolnictwie oraz biurach projektowych.

Kompetencje absolwentów

Absolwent studiów licencjackich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych oraz podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka otrzymuje tytuł magistra i wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

  • Nowe, atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy
  • Nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)
  • Przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Podstawą nauczania jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji. W trakcie zajęć główny nacisk kładzie się na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość oferowanych przedmiotów specjalnościowych jest dopasowywana do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki współpracy z wiodącymi firmami makroregionu.

Partnerstwa

Instytut Matematyki i Informatyki jest partnerem Microsoft MSDN AA, CISCO® Academy, Sybase Academy, Microsoft IT Academy oraz Oracle Academy.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021130brak danychbrak danychbrak danych
2022130brak danychbrak danych93
2023130.75brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 47 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Zobacz pozostałe (39)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl