Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informatyka

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informacje o kierunku

Wydział

Instytut Informatyki

Stopień

inżynierskie

Język

pl

Czas trwania

7 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Sylwetka absolwenta

Inżynierskie studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka przygotowują absolwentów poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy matematycznej i technicznej, kluczowej do realizacji przedmiotów kierunkowych oraz wykonywania zawodu informatyka. Obejmują one kompetencje inżynierskie wykorzystywane przy identyfikacji, formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu.

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Algorytmiki i programowania
 • Organizacji i architektury systemów komputerowych
 • Bezpieczeństwa systemów komputerowych
 • Implementacji i wdrażania oprogramowania
 • Baz danych i sieci komputerowych
 • Multimediów i technologii internetowych
 • Administrowania małymi oraz średniej wielkości systemami informatycznymi

Ponadto absolwent posiada zdolność analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów pojawiających się w realizowanych przez niego projektach inżynierskich.

Dodatkowo absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Podstaw przedsiębiorczości
 • Korzystania z technik kształcenia zdalnego (w tym z platform e-learningowych)
 • Języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz języka specjalistycznego

Zdobyte podczas studiów szerokie spektrum wiedzy i umiejętności jest poszerzane poprzez udział studenta w 6-miesięcznych praktykach w firmach z branży IT. Dzięki nim absolwent dysponuje niezbędnymi umiejętnościami i doświadczeniem, które pozwalają mu na zwiększenie kompetencji informatycznych i umocnienie swojej pozycji na rynku pracy.

Wykształcone podczas studiów kompetencje społeczne i interpersonalne znacząco wzmocnią potencjał zawodowy absolwentów informatyki w obszarze przedsiębiorczości, przygotowania do pracy w zespole oraz świadomości podnoszenia kwalifikacji i ich dostosowywania do rynku pracy.

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej firmy informatycznej lub podjęcia pracy jako:

 • Administrator systemów komputerowych
 • Administrator baz danych
 • Administrator sieci informatycznej
 • Projektant stron i aplikacji internetowych
 • Grafik komputerowy
 • Programista aplikacji
 • Tester oprogramowania

Absolwent kierunku administracja systemami informatycznymi jest przygotowany do stosowania zaawansowanych technik wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi, w szczególności systemami sieciowymi oraz do projektowania, tworzenia i administracji rozbudowanych systemów bazodanowych.

Absolwent kierunku multimedia i technologie internetowe jest przygotowany do pracy jako specjalista z zakresu obsługi zróżnicowanych aplikacji multimedialnych, bazujących na przetwarzaniu dźwięku i obrazu, zapisu wideo oraz transmisji strumieniowych. Absolwent tej specjalizacji znajdzie zatrudnienie jako administrator aplikacji wykorzystujących multimedia, zarówno o charakterze lokalnym (typu desktop), jak i zdalnym (SaaS).

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021184brak danychbrak danychbrak danych
2022184brak danychbrak danychbrak danych
2023193brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 47 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Zobacz pozostałe (39)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl