Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet w Białymstoku

Informatyka

Uniwersytet w Białymstoku

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek informatyka na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Studia na kierunku informatyka kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu licencjata.

Dyscyplina informatyki

Kierunek informatyka należy do dyscypliny informatyka. Efekty uczenia się obejmują podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie informatyki i jej zastosowań. Studenci realizują obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru, które pogłębiają wiedzę i umiejętności w wybranych zastosowaniach informatyki.

Charakter zajęć

 • Zajęcia mają głównie praktyczny charakter.
 • Ważnym elementem jest zaliczenie 3-tygodniowych praktyk zawodowych po zakończeniu 4 semestru.
 • Studenci uczestniczą w zajęciach matematycznych, ogólnoakademickich (język obcy, wykłady z nauk humanistycznych i społecznych) oraz wychowania fizycznego.

Umiejętności absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka posiada wszechstronną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie praktyczne, umożliwiające szybkie uzupełnianie wiedzy oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Absolwent zdobywa umiejętności w:

 • Realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych
 • Administrowaniu średniej wielkości systemami informatycznymi
 • Praktycznym posługiwaniu się narzędziami informatycznymi
 • Programowaniu: niskopoziomowym, imperatywnym, obiektowym, zdarzeniowym, równoległym i rozproszonym
 • Pracy zespołowej przy wytwarzaniu oprogramowania

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • Projektant, programista lub serwisant systemów informatycznych
 • Administrator systemów komputerowych
 • Twórca i administrator sieci komputerowych
 • Specjalista od ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych

Absolwent jest przygotowany do pracy w sekcjach informatycznych w administracji państwowej i samorządowej oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie informatyki i dziedzin pokrewnych.

Kontynuacja nauki

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia informatyczne drugiego stopnia zarówno w Instytucie Informatyki UwB, jak i w wiodących uczelniach krajowych i zagranicznych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021120.8brak danychbrak danychbrak danych
2022118brak danych18028
2022143.55brak danychbrak danychbrak danych
2023131.2140150brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 47 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Zobacz pozostałe (39)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl