Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informatyka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Matematyki i Informatyki

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Sylwetka absolwenta kierunku informatyka

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Absolwent posiada dogłębną wiedzę z zakresu matematycznych podstaw informatyki oraz praktycznych zastosowań nowoczesnych technologii. Zna języki programowania, struktury danych, algorytmy, systemy baz danych, inżynierię oprogramowania oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji, sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Wykazuje umiejętności w projektowaniu, implementacji oraz testowaniu oprogramowania, a także w analizie i rozwiązywaniu problemów technologicznych. Jest przygotowany do pracy samodzielnej i zespołowej w branży IT, szczególnie jako programista, projektant, wdrożeniowiec, serwisant systemów informatycznych, analityk danych oraz administrator sieci komputerowych. Potrafi zarządzać zespołami i projektami informatycznymi, realizować zadania w firmach technologicznych, centrach R&D, administracji publicznej oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Stosuje swoją wiedzę zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, co umożliwia efektywną komunikację w międzynarodowym środowisku oraz dalszy rozwój zawodowy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji w dynamicznie zmieniającej się dziedzinie informatyki.

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę w dziedzinie informatyki, rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia. Dysponuje specjalistycznymi kompetencjami w projektowaniu i analizie systemów informatycznych, programowaniu, technikach sztucznej inteligencji, symulacjach komputerowych oraz zastosowaniach informatyki w biznesie i nauce. Posiada wiedzę w zakresie projektowania systemów opartych na sztucznej inteligencji, tworzenia zaawansowanych algorytmów oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT. Efektywnie rozwiązuje złożone problemy techniczne. Specjalizuje się w analizie i przetwarzaniu danych, projektowaniu interfejsów użytkownika oraz wdrażaniu systemów do automatyzacji procesów biznesowych. Jego kompetencje umożliwiają aktywne uczestnictwo w interdyscyplinarnych zespołach projektowych, zarządzanie projektami IT oraz efektywną komunikację z innymi specjalistami. Jest przygotowany do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, gdzie kluczowe jest ciągłe uczenie się i adaptacja do nowych technologii. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ oraz specjalistycznym słownictwem informatycznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami i projektami informatycznymi, realizacji zadań w firmach technologicznych, centrach R&D, administracji publicznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest gotowy do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego oraz kontynuacji kształcenia, w tym w szkole doktorskiej.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2020164brak danychbrak danychbrak danych
20221141brak danych216274
20231153brak danych216167

Ten kierunek znajdziesz również na 47 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Zobacz pozostałe (39)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl