Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Zielonogórski

Informatyka

Uniwersytet Zielonogórski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Stopień

inżynierskie

Język

pl

Czas trwania

7 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Informatyka

Informatyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, szeroko stosowana w przemyśle i niemal wszystkich sferach życia publicznego. Rozwój technologii informatycznych napędza przemysł i społeczeństwo informacyjne, co powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT. Dobrze wykształceni informatycy mogą liczyć na atrakcyjną pracę. Dziedzina obejmuje m.in.:

 • algorytmikę,
 • struktury danych,
 • programowanie strukturalne i obiektowe,
 • architektury komputerów,
 • systemy operacyjne,
 • sieci komputerowe,
 • technologie i aplikacje mobilne,
 • inżynierię oprogramowania,
 • systemy baz danych i hurtownie danych,
 • projektowanie systemów informatycznych,
 • grafikę komputerową,
 • technologie Web oraz aplikacje internetowe,
 • programowanie równoległe i rozproszone,
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz sieci komputerowych,
 • układy mikroprocesorowe,
 • przemysłowe sieci komputerowe,
 • testowanie systemów informatycznych,
 • elementy sztucznej inteligencji.

Głównym celem kształcenia na kierunku Informatyka jest wykształcenie specjalistów posiadających niezbędną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne do podjęcia pracy w firmach branży IT lub wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Specjalności

Inżynieria systemów mikroinformatycznych

Program specjalności Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych przygotowuje specjalistów do rozwiązywania problemów projektowych w tej dziedzinie, korzystając z nowoczesnych narzędzi informatycznych i techniki komputerowej. W ramach specjalności zdobywa się wiedzę z zakresu:

 • podstaw informatyki teoretycznej,
 • inżynierii oprogramowania,
 • inżynierii komputerowej i elektroniki,
 • zasad projektowania, budowy i zarządzania nowoczesnymi systemami operacyjnymi,
 • architektur komputerów, mikrokontrolerów i systemów wbudowanych,
 • programowania systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami i administracją,
 • projektowania systemów zarządzania informacją i obsługi baz danych,
 • modelowania, symulacji i syntezy systemów cyfrowych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu (HDL),
 • bezpieczeństwa, ochrony danych elektronicznych i podstaw kryptologii,
 • programowania aplikacji biznesowych i mobilnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • świadomego podejmowania i pełnienia ról w projekcie,
 • praktycznego stosowania technologii IT w zadaniach projektowych,
 • stosowania technik i narzędzi zarządzania projektem i realizacji zadań zespołowych,
 • zastosowania technik informatycznych i sprzętu komputerowego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami i administracją,
 • projektowania systemów zarządzania informacją i obsługi baz danych,
 • modelowania, symulacji i syntezy systemów cyfrowych.

Przemysłowe systemy informatyczne

Program specjalności Przemysłowe Systemy Informatyczne przygotowuje absolwentów do kreatywnej pracy w różnych sektorach, takich jak przemysł, placówki naukowe, usługi i administracja. Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę z zakresu:

 • układów i systemów mikroprocesorowych,
 • oprogramowania aparatury mikroprocesorowej,
 • technik cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • systemów komputerowego wspomagania projektowania,
 • projektowania, budowy i obsługi systemów wizualizacji i systemów eksperckich,
 • systemów czasu rzeczywistego,
 • przetwarzania w systemach rozproszonych,
 • technologii internetowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania, uruchamiania i użytkowania systemów komputerowych do monitorowania i automatyzacji procesów technologicznych,
 • projektowania i administrowania przemysłowymi systemami informatycznymi oraz przemysłowymi sieciami komputerowymi,
 • budowy i obsługi systemów eksperckich, systemów wizualizacji procesów przemysłowych oraz systemów czasu rzeczywistego,
 • stosowania układów i systemów mikroprocesorowych oraz oprogramowania aparatury mikroprocesorowej.

Sieciowe systemy informatyczne

Program specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne przygotowuje absolwentów do pracy z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi i administracji sieciami komputerowymi oraz mobilnymi. Obejmuje projektowanie systemów informatycznych zgodnie z najnowszymi trendami inżynierii oprogramowania, programowanie sekwencyjne i rozproszone, techniki grafiki komputerowej, tworzenie cyfrowej animacji i obróbki obrazów. Absolwent jest przygotowany do projektowania, instalowania i administrowania sieciami komputerowymi oraz mobilnymi, a także do uczestniczenia w dużych projektach informatycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania, instalowania i administrowania sieciami komputerowymi oraz mobilnymi,
 • zapewnienia bezpieczeństwa w systemach i sieciach komputerowych,
 • uczestniczenia w dużych projektach informatycznych oraz projektowania i eksploatacji dużych systemów informacyjnych,
 • stosowania nowoczesnych narzędzi konstrukcji oprogramowania, łączenia możliwości oprogramowania i sprzętu,
 • projektowania i administrowania sieciami komputerowymi i mobilnymi.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
202210brak danych125121
2023136.1brak danych130125

Ten kierunek znajdziesz również na 47 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Zobacz pozostałe (39)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl