Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Gdański

Informatyka (Profil Ogólnoakademicki)

Uniwersytet Gdański

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia na kierunku informatyka o profilu ogólnoakademickim

Studia na kierunku informatyka o profilu ogólnoakademickim mają na celu przekazanie uniwersalnej wiedzy teoretycznej z zakresu informatyki oraz jej matematycznych podstaw, łącząc ją z praktycznymi zastosowaniami. Taka wiedza ułatwia absolwentom naukę języków programowania i poznawanie nowych technologii na dynamicznie rozwijającym się rynku IT. Uczy również krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów.

Program nauczania

Studenci uczą się:

  • Wybranych paradygmatów i języków programowania takich jak C/C++, Java czy Scala
  • Techniki programowania obiektowego i funkcyjnego
  • Analizy i projektowania wydajnych algorytmów oraz struktur danych

Przedmioty specjalnościowe i fakultatywne obejmują rozwiązania i frameworki takie jak Spring, Akka (backend) oraz React (frontend).

Oferowane specjalności

  • Aplikacje internetowe i bazy danych
  • Informatyka ogólna

Uwaga: Od naboru 2022/23 odchodzimy od wyraźnego podziału na specjalności. Dotychczasowe przedmioty specjalnościowe uzupełnią ofertę przedmiotów fakultatywnych, co umożliwi jeszcze większe dopasowanie programu studiów do własnych zainteresowań.

Co wyróżnia ten kierunek?

W prace nad programem studiów i jego bieżącą ewaluację zaangażowani są pracodawcy z firm z branży IT, takich jak Kainos Polska, Jit Team, PGS Software, Aspire Systems Poland, StateStreet Poland, LPP, Atena czy Intel.

Pracodawcy branży IT mają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia poprzez prowadzenie wybranych wykładów czy warsztatów w ramach zajęć obowiązkowych lub fakultatywnych.

Perspektywa zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie najczęściej jako programiści w firmach wytwarzających oprogramowanie. Są specjalistami przygotowanymi do sprostania wymaganiom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, otwartymi na zmieniające się realia dzisiejszego świata.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20211104.677250brak danych
20231109.260650brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 47 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Zobacz pozostałe (39)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl